අලුත උපන් බිළිඳා මියයාමේ සිද්ධියට මොණරාගල නගරය උණුසුම් වෙයි

Tuesday, 06 December 2016 - 8:24

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B6%AB%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%8B%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
අලුත උපන් බිළිඳෙකු මියයාමේ සිද්ධියකට රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය වගකිව යුතු බවට විරෝධය පළ කරමින් ඥාතීන් ඇතුළු පිරිසක් සිදුකළ විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ඊයේ මොණරාගල නගරයේ උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගත්තා.

සිසේරියන් සැත්කමකින් බිහි වූ බිළිඳා උපත ලබා දින 2කට පසුව මියගොස් තිබෙනවා.