තමන්ට වඩා වැඩි වැටුපක් උපයන අය ගැන අගමැති හෙළිකරයි

Tuesday, 06 December 2016 - 10:54

%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
ලන්ඩන් කොටස් හුවමාරු සමාගමේ මෙරට කාර්යාලයේ සේවකයින් තමන්ට වඩා වැඩි වැටුපක් උපයන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ ඊයේ එම සමාගමේ තාක්ෂණික පරිශ්‍රය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්.