තවත් LTTE සාමාජිකයින් තිදෙනෙක් පුනරුත්තාපනය වී නිදහස් වෙයි (ඡායාරූප)

Tuesday, 06 December 2016 - 12:46

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+LTTE+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
යුද්දයෙන් පසුව ආරක්ෂක අංශ වෙත භාර වූ LTTE සාමාජිකයින්ගෙන් පුනරුත්තාපන කඳවුරුවල රැදී සිටින්නේ තවත් පුද්ගලයින් 15 දෙනෙකු පමණක් බව පූන්තොට්ටම් පුනරුත්තාපන කඳවුරේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී කර්නල් එම්.ඒ.ආර් හැමිඩෝන් මහතා සඳහන් කළා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ වව්නියාව පූන්තොට්ටම් පුනරුත්ථාපන කඳවුරේ පුනරුත්තාපනය වූ සාමාජිකයින් තිදෙනෙකු නිදහස් කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙමින්.

යුද්දයෙන් පසුව ආරක්ෂක අංශ වෙත භාර වූ  LTTE සාමාජිකයින් ප්‍රමාණය 12,000 කට ආසන්නයි.

මෙහිදී ජාතික ආධුනිකත්ව පුහුණු අධිකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක පුහුණු පාඨමාලාවේ පුහුණුව ලැබූ පුනරුත්තාපනය වූ සාමාජික පිරිසකට සහතිකපත් ප්‍රධානයක්ද සිදු කෙරුණා.ඡායාරූප- වන්නි රොමේෂ් මදුසංක