රෝගියෙකුට, රෝගියෙක් ලෙසින් සැලකීම බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීමක්

Wednesday, 07 December 2016 - 7:05

%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7%2C+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
දේශපාලන සිරකරුවන්ට අයිතිවාසිකම් නොදෙන්නැයි බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට දේශපාලන බලපෑම්.....

රෝගියෙකුට, රෝගියෙක් ලෙසින් සැලකීම බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීමක් බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයන්ත සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, අමාත්‍යාංශයේ 2017 වැය ශීර්ෂයට අදාල විවාදයට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයන්ත සමරවීර මහතා

දුමින්ද සිල්වා මන්ත්‍රිතුමා අපිත් එක්ක හිටියේ. එතුමා රෝගියෙක් අද බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට වගකීමක් තියෙනවා රෝගියෙකුට රෝගියෙක් ආකාරයෙන් සලකන්න. ඒ නිසා තමයි එතුමා බන්ධනාගාර රෝහලේ ඉන්නේ. ඒක වැරදිද? එහෙව් රෝගියෙකුට බන්ධනාගාර රෝහලේ නොතියනවානම් තමයි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ඒකට වගකියන්න ඕන. වෛද්‍ය විද්‍යාවේ එක් මූලධර්මයක් තමයි යම් මනුස්සයෙක් කියනවානම්මට රෝගයක් තියෙනවා කියලා ඒකට වෛද්‍යවරයා ප්‍රතිකාර ලබාදීමට කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ අනුව තමයි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේරෝහල්වල සේවය කරන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වෛද්‍යවරු වැඩකටයුතු කරන්නේ. අද ඒ අයටත් තර්ජනාගුළිය එල්ල කරලා තියෙනවා.බලාගන්න පුළුවන් සැලකුවොත් කියලා. බලාගන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරුන්ට එහෙම විශේෂ කරනවා කියලා. රෝගියෙකුට තියෙන අතිතිය සිරකරුවෙක් වුණත් සැකකරුවෙක් වුණත් සාමාන්‍ය සමාජයේ කෙනෙකුට වුණත් රෝගියෙකුට තියෙන අයිතිය බන්ධනාගාරගත වූවෙකුට අහිමි කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා.