අමාත්‍යාංශ කිහිපයක වැය ශීර්ෂයන් ඊයේ දිනයේදී පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට

Wednesday, 07 December 2016 - 8:20

%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%8A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%A7
2017 වසරේ අයවැයට අදාළව කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය 15 වන දිනටත් ඊයේ පැවැත්වුණා.

එහිදී විවාදයට ගැණුනේ ධීවර හා ජලජ සම්පත්, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන නැවත පදිංචි කිරීම් හා හින්දු ආගමික කටයුතු යන අමාත්‍යාංශ වල වැය ශීර්ෂයන්.

අයවැය විවාදයට එක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කංචන විජේසේකර,රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලීප් වෙදආරච්චි, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්ත,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත්, අමාත්‍යවරුන් වන මහින්ද අමරවීර,දයා ගමගේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයන්ත සමරවීර මෙලෙස අදහස් පළ කළා.