ඌව පරණගම යළිත් උණුසුම් වෙයි

Thursday, 08 December 2016 - 7:57

%E0%B6%8C%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඌව පරණගම ප්‍රදේශවාසීන් ඊයේ උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා.

ඒ ඌව පරණගම දිසා රෝහල ප්‍රාදේශීය රෝහලක් බවට පත් කිරීමට එරෙහිව ප්‍රදේශවාසීන් සහ පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අතර ඊයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සාකච්ඡාවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඇතුළු බලධාරීන් නොපැමිණීමට විරෝධය පළ කරමින්.

ඔවුන් වැලිමඩ-ඌව පරණගම ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කරමින් පැය 3 කට ආසන්න කාලයක් උද්ඝෝෂණයක නිරත වූ බවයි අප වාර්තාකරු සදහන් කරේ.