5 ශිෂ්‍යත්වයේ කඩඉම් ලකුණු නිකුත් වෙයි

Friday, 09 December 2016 - 11:57

5+%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B6%89%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
මේ වසරේ පැවති 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කඩයිම් ලකුණු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් අද (09) ප්‍රකාශයට පත් කළා.

ඒ අනුව, වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් එනම්, කඩයිම් ලකුණු 184 ක් අවශ්‍ය වන්නේ කොළඹ - රාජකීය විද්‍යාලයට සහ විශාකා විද්‍යාලයට ඇතුළත් වීමටයි.

මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයට සහ මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයට ලකුණු 181 ක් අවශ්‍ය වන අතර, කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයට සහ කුරුණෑගල - මලියදේව පිරිමි විද්‍යාලයට ඇතුළත් වීම සදහා අවශ්‍ය කඩයිම් ලකුණු සංඛ්‍යාව 180 ක්.

ගාල්ල - රිච්මන්ඞ් විද්‍යාලය, කොළඹ - දේවිබාලිකා විද්‍යාලය සහ කුරුණෑගල - මලියදේව බාලිකා විද්‍යාල සදහා කඩයිම් ලකුණු 179ක් අවශ්‍ය වන අතර, කොළඹ - නාලන්දා සහ මහනුවර - කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාල සදහා ලකුණු 178 ක කඩයිම් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ප්‍රකාශයට පත්වී තිබෙනවා.

ගාල්ල - සවුත්ලන්ඩ්  බාලිකා විද්‍යාලයට ඇතුළත් වීමට අවශ්‍ය කඩයිම් ලකුණු සංඛ්‍යාව 177 ක්.