තහනම් පන්න ක්‍රම පිළිබඳව විමර්ශනයට ධීවර අමාත්‍යාංශයෙන් ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක්

Friday, 09 December 2016 - 16:03

%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%B3%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ධීවර කටයුතුවලදී යොදා ගන්නා තහනම් පන්නක්‍රම පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම සඳහා විද්වත් කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා.

ධීවර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීරගේ උපදෙස් මත පත් කර ඇති එම ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවේ සභාපති ධුරය දරන්නේ මහාචාර්ය සුනිල් ජයකොඩි වන අතර මාස තුනක් ඇතුළත අදාළ කමිටු වාර්තාව විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වෙත ලබාදිය යුතු වනවා.

පසුගිය දිනවල මීගමුව ඇතුළු ධීවර කටයුතු සිදුකරන ස්ථාන කිහිපයක තහනම් පන්න ක්‍රම යොදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ උද්ඝෝෂණ සහ ගැටුම් වාර්තා වුණා.

එවැනි ගැටුම් ඉදිරියේදී ඇති වීම වළක්වා ගැනීම මෙහි අරමුණ වන අතර, විවිධ පාර්ශවයන්ගෙන් මෙහිදී කරුණු විමසීමට නියමිතයි.