වැඩි බලතල ඇමති දුරයට - ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ විරෝධය

Sunday, 11 December 2016 - 21:16

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%AD%E0%B6%BD+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+-+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%BA

වැඩි බලතල සහිත අමාත්‍යධුරයක් නිර්මාණය කරන සංවර්ධන විශේෂ විධිවිධාන පනතට එරෙහිව අධිකරණයට යන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයන්ත සමරවීර මහතා පවසනවා.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ ජාතික නිදස් පෙරමුණ අද කොළඹදී පැවැත්වූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක්වෙමින්.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ මන්ත්‍රීවරයා

අග්‍රාමාත්‍යවරයා එක පැත්තකින් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යවරයා විදිහට පරදේශක්කාර බලවේගවලට රිසිසේ ශ්‍රී ලංකාව  මුළුමනින්ම සූරාකෑමට හැකියාව ලැබෙන පරිදි යළිත් වතාවක් රිගේඩින් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන හෙවත් යළි පුබුදමු ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඒ සඳහා ඔහු සංවර්ධන විශේෂ විධි විධාන පනත නමින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ මේ පනත. මේ පනත මගින් අග්‍රාමාත්‍යවරයාට බලය ලැබෙනවා මුළු මහත් රාජ්‍ය සේවය  තමන්ගේ අතට ගන්න. ජනාධිපතිතුමාට විතරයි ඔබ දන්නවා නීතියේ මුක්තියේ බලය තියෙන්නේ. නමුත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ පනත මගින් තමන්ට සහ තමන්ගේ ගෝලයින්ට පවා නඩු පැවරීමට හැකියාවක් නැති නීතියේ මුක්තියේ බලය තමන්ගේ අතට අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ පනත ක්‍රියත්මක වුණොත් එක පැත්තකින් ඇමතිවරු පඹයෝ බවට පත්වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මහ ඇමතිවරු පඹයෝ බවට පත්වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ජනාධිපතිතුමා නිකුන් රූකඩයක් බවට පත්වෙනවා. ඒ තරමට මුළු මහත් රටම තමන්ගේ අතට අත්පත් කර ගැනීමේ බලතල ප්‍රමාණයක් තමන්නේ අතට ගැනීම සඳහා තමයි මේ සංවර්ධන විශේෂ විධි විධායන පනත අග්‍රාමාත්‍යවරයා ගෙන එනු ලබන්නේ. මේ පනතේ කාලය අවුරුදු 3 යි. රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ජනාධිපතිතුමා පවා නොසලකා හැරලා මේ බලතල තමන්ගේ අතට අරගෙන තියෙන්නේ අවුරුදු 3 කින් මේ කාර්ය සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න. මේ ගේන්න යන මහ බියකරු පනත පරාජයට පත්කරලාල හදන්න යන මේ ඒකාධිපති අමාත්‍ය බලතල ගැනීම වළක්වාලීම සඳහා උත්තරීතර අධිකරණයේ පිහිට පැතීමටත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ හැටියට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.