ඉතාලි නව අගමැති ලෙස විදේශ ඇමතිව පත් කරයි

Monday, 12 December 2016 - 7:26

%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඉතාලි නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස එරට විදේශ අමාත්‍ය පාවලෝ ජෙන්ටිලෝනි පත්කර තිබෙනවා.

එරට ජනාධිපති සර්ජියෝ මැටරෙලා විසින් මෙම පත් කිරීම සිදුකර ඇති බව සඳහන්.

ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා පැවති ජනමත විචාරණය පරාජයට පත්වීමත් සමඟ එරට අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ මැටියෝ රෙන්සි සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වුණා.