නාවික හමුදාපතිවරයා හිරු මාධ්‍යවේදියාට පහරදීම පිළිබඳව තමන් ලැජ්ජාවට පත්වනවා - ජ්‍යෙෂ්ඨ අධි නීතිඥ ගෝමින් දයාශ්‍රි

Monday, 12 December 2016 - 8:31

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%B3%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F+-+%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A8+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A5+%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92
හම්බන්තොට වරාය පරිශ්‍රයේදී හිරු මාධ්‍යවේදියාට නාවික හමුදාපතිවරයා සිදුකළ පහරදීම පිළිබඳව නාවික හමුදාවට එල්ල වූ යුද අපරාධ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තරයට කරුණු දැක්වූ නීතිඥවරයා වශයෙන් තමන් ලැජ්ජාවට පත්වන බව ජ්‍යෙෂ්ඨ අධි නීතිඥ ගෝමින් දයාශ්‍රි මහතා පවසනවා.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ හිටපු කොමසාරිස් නීතිඥ ප්‍රතිභා මහානාමහේවා මහතා පවසන්නේ නාවික හමුදාපතිවරයාගේ මෙම ක්‍රියාකලාපය ශ්‍රී ලංකාව මානව හිමිකම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකරන ආකාරය පිළිබඳව ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලය තුළ අප්‍රසාදයට ලක්විය හැකි බවයි.