නාවික හමුදාපතිවරයා හිරු මාධ්‍යවේදියාට පහර දීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධතා (ඡායාරූප)

Monday, 12 December 2016 - 13:21

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F++%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
නාවික හමුදාපතිවරයා හිරු මාධ්‍යවේදියාට පහර දීම සම්බන්ධව විරෝධය පලකමින් අම්පාර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ජනමධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය අද විරෝධතාවක්  පැවැත්වුවා.

අම්පාර නගරයේ පැවති මෙම විරෝධතාවයේදී අම්පාර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ජනමධ්‍යවේදීන් කියා සිටියේ නාවික හමුදාපතිවරයාගේ මෙම ක්‍රියාව පිළිකුලෙන් යුතුව හෙළාදකින බවයි.

මේ අතර ප්‍රාදේශීය ජනමධ්‍යවේදීන් එක්ව මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක්ද පැවැත්වුවා.

ඡායාරූප -අම්පාර සමන් චන්ද්‍රතිලක/වසන්ත චන්ද්‍රපාල