වර්තමානයේදී දරුණු ලෙස අවභාවිතයට ලක්ව ඇති වචනය මහින්ද හෙළිකරයි

Thursday, 15 December 2016 - 6:43

%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B6%A0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
වර්තමානයේදී සංහිඳියාව නැමැති වචනය දරුණු ලෙස අවභාවිතයට ලක්ව ඇති බව හිටපු ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ
මහතා පවසනවා

හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ අදහස් පළ කලේ ගාල්ල,උණවටුන ප්‍රදේශයේ ඊයේ පස්වරුවේ පැවති ආගමික උත්සවයකට එක් වෙමින්.