ආනයනික පොත් බදුවලින් නිදහස්

Thursday, 15 December 2016 - 8:36

%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A
ජාත්‍යන්තර දැනුම ලබාගැනීම දිරිගැන්වීම සඳහා ආනයනික පොත් බදුවලින් නිදහස් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් පවසනවා.

ජාතික කියවීමේ මාසය නිමිති කරගනිමින් කොළඹ ඊයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමිනුයි ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.