පැරීසියේ වෙන්දේසියකදී පෞරාණික නිල මුද්‍රාවක් වාර්තාගත මිලකට අලෙවි වේ

Thursday, 15 December 2016 - 10:07

%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%9A
පෞරාණික වටිනාකමකින් යුත් නිල මුද්‍රාවක් පැරිසියේ වෙන්දේසියකදී පවුම් මිලියන 21 කට අලෙවි වී තිබෙනවා.

මෙම නිල මුද්‍රාව 18 වන ශතවර්ෂයේ චීනයේ ජීවත්වූ අධිරාජ්‍යයෙකුට අයත් නිල මුද්‍රාවක් බවයි වාර්තාවන්නේ.

මෙම පෞරාණික නිල මුද්‍රාව අලෙවි වී ඇත්තේ නියම කරන ලද මිලට වඩා විසි ගුණයකට වැඩි මිලකට බව සඳහන්.

රතු සහ සුදු වර්ණවලින් යුත් විශේෂ ඛනිජ ද්‍රව්‍යයකින් මෙම නිල මුද්‍රාව නිමවා තිබෙනවා.