ඉන්දියාව විනිසුරු වැටුප් වැඩි කිරීමට සැරසේ

Friday, 16 December 2016 - 10:04

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%9A
වසර 8 කට පසු ඉන්දියාව එරට අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු විනිසුරුවරුන්ගේ වැටුප් කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ නැංවීමට එකග වී තිබෙනවා.

ඉන්දීය අගවිනිසුරු ටී.එස්.තාකූර් ඒ සදහා විනිසුරු කමිටු නිර්දේශ වාර්තාවක් රජය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එම යෝජනා බොහෝමයකට ඉන්දීය මුදල් අමාත්‍ය අරුන් ජෙයිට්ලි එකග වී ඇති බවයි එරට මාධ්‍ය අනාවරණ කළේ.

ඉන්දීය අගවිනිසුරුවරයාගේ වැටුප දැනට රුපියල් ලක්ෂයක් වන අතර එය ලක්ෂ 3 කින් ඉහළ නැංවීමට කමිටුව යෝජනා කර තිබෙනවා.

එහෙත්, අගවිනිසුරු වැටුප රුපියල් දෙලක්ෂ 80,000 කින් ඉහළ නැංවීමටයි ඉන්දීය මුදල් අමාත්‍යවරයා එකග වී ඇත්තේ.

දැනට රුපියල් 90,000 ක් වන ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ වැටුප රුපියල් දෙලක්ෂ 50,000 කින් ද, රුපියල් 80,000 ක් වන මහාධිකරණ විනිසුරු වැටුප දෙලක්ෂ 25,000 කින් ද ඉහළ නැංවීමට ඉන්දීය මුදල් අමාත්‍යවරයා එකග වී ඇති බව සදහන්.