බාහිර උපාධි කප්පාදුවට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ගොනුකළ පෙත්සම විභාගයට ගැනීම කල් යයි

Friday, 16 December 2016 - 13:01

%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
බාහිර උපාධි පාඨමාලාව කප්පාදු කිරීම සඳහා රජය ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගවලට එරෙහිව කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියාපදිංචිවීම සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ සිසුන් විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගොනුකළ පෙත්සම විභාගයට ගැනීම ලබන වසරේ ජනවාරි 25 වනදා දක්වා කල් දමා තිබෙනවා.

ඔවුන් එම පෙත්සම මගින් ඉල්ලා සිටියේ කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියාපදිංචිය සදහා සිසුන් 14,000 ක් පමණ අයදුම්පත් යොමුකර ඇති බවත්, ඔවුන් සියලූදෙනාම ලියාපදිංචි කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසයි.

අදාළ පෙත්සම අද විභාගයට ගන්නා අවස්ථාවේ අලූත්කඩේ උසාවි සංකීර්ණය ඉදිරිපිට බාහිර උපාධි සංසදය විසින් නිහඩ විරෝධතාවයක ද නිරත වුණා.