14,000කගේ උපාධි අපේක්ෂාව යළි කල් යයි

Friday, 16 December 2016 - 19:07

14%2C000%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
බාහිර උපාධි කප්පාදුවට එරෙහිව කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධි සඳහා ලියාපදිංචි වීමට අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ සිසුන් පිරිසක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොනුකළ පෙත්සම විභාගයට ගැනීම ලබන ජනවාරි 25 වනදා දක්වා අද කල් දැමුණා.

ඔවුන් පෙත්සම මගින් පෙන්වා දී තිබුණේ කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධි සඳහා ලියාපදිංචියට සිසුන් 14,000ක් පමණ අයදුම්පත් යොමුකර ඇති බවයි.

ඔවුන් සියලුදෙනාම ලියාපදිංචි කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස එහි පාලන අධිකාරියට නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි පෙත්සම්කරුවන් ඉල්ලා සිටියා.

අදාළ පෙත්සම අද විභාගයට ගන්නා අවස්ථාවේ අලුත්කඩේ උසාවි සංකීර්ණය ඉදිරිපිට බාහිර උපාධි සංසදය නිහ විරෝධතාවයක ද නිරත වුණා.