ජල විදුලි උත්පාදනය අඩුවීමෙන් විදුලි අර්බුදයක් අතළඟ

Sunday, 18 December 2016 - 12:05

%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%85%E0%B6%9F
ඉදිරියේදී වියලි කාලගුණ තත්ත්වයක් ඇතිවුවහොත් රටට විදුලි අර්බුදයකට මුහුණ දීමට සිදුවන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය පවසනවා.

එහි සභාපති අතුල වන්නිආරච්චි සඳහන් කළේ වෙනත් වසරවලට සාපේක්ෂව මේ වසරේ කැපී පෙනෙන කාලගුණ විපර්යාසයක් සිදුව ඇති බවයි.  

ජලාශවල ජල මට්ටම සීග්‍ර ලෙස පහළ වැටී ඇති අතර, මේ වනවිට දිවයින පුරා පවතින්නේ වියලි කාලගුණ තත්ත්වයක්.

එහි බලපෑමක් විදුලි සම්ප්‍රේෂණයට ඇතිවිය හැකිද යන්න පිළිබඳව  විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්‍ෂ සංවර්ධන හා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධනගෙන් විමසීමක් කළා.

එහිදී ඔහු සඳහන් කළේ විසන්ධි කිරීමකින් තොරව විදුලිය ලබාදීමට සිය අමාත්‍යාංශය උපරිම අයුරින් කටයුතු කර ඇති බවයි.