පන්දහසේ මුදල් නෝට්ටු ගැන බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රිවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක්

Sunday, 18 December 2016 - 12:18

%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පසුගිය ආණ්ඩුව රුපියල් 5000 මුදල් නෝට්ටු අවභාවිත කළ බවට මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක පසුගියදා සිදුකළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අද අදහස් දක්වා සිටියා.

එහි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ප්‍රශ්න කර සිටියේ දුෂණයක් සිදුවීනම් ඒ පිළිබඳ පැමිණිලි නොකළේ මන්ද යන්නයි.