දුම්වැටි අලෙවි කිරීම සම්පුර්ණයෙන්ම නතරකළ නගරය මෙන්න

Tuesday, 20 December 2016 - 11:03

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
මාතර කිරින්ද පුහුල්වැල්ල නගරයේ දුම්වැටි අලෙවි කිරීම සම්පුර්ණයෙන්ම නතරකර තිබෙනවා.

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ උපදෙස් අනුවයි කිරින්ද නගරයේ වෙළඳ ප්‍රජාව විසින් මෙලෙස දුම්වැටි අලෙවිය නවතා ඇත්තේ.

නගරයේ වෙළඳසැල් හිමියන් ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ හේතුවෙන් නගරය තුළ දුම්වැටි පානය කරන පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රමාණය සීග්‍රයෙන් අඩු වෙමින් පවතින බවයි.

දුම්වැටි පානය කිරීම හේතුවෙන් ඇතිවන සමාජ ව්‍යසනය නතර කිරීමේ අරමුණ ඇතිව තමන් මෙම තීරණය ගත බවයි වෙළඳසැල් හිමියන් අප සමඟ වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.