දුම්රිය විකිණීම අරඹලා - වෘත්තීය සමිති

Tuesday, 20 December 2016 - 13:57

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B6%BD%E0%B7%8F+-+%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92
ආණ්ඩුව, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කොටසින් කොටස පෞද්ගලීකරණය කරමින් සිටින බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය පවසනවා.

කොළඹ අද කැදවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් එහි සම කැදවුම්කරු එස්.පී. විතානගේ මේ බව කියා සිටියා.