හඳුන් දිවි පැටවෙකු සමඟ සැකකරුවෙකු අඩම්පන් හිදී අත්අඩංගුවට

Tuesday, 20 December 2016 - 14:32

%E0%B7%84%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
මන්නාරම - අඩම්පන් - වෙට්ටයාමුරිප්පු ප්‍රදේශයේදී අනවසරයෙන් නිවසක් තුළ ඇති දැඩි කරමින් සිටි හඳුන් දිවි පැටවෙකු සමඟ දඩයක්කරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

කැළෑබඳ ප්‍රදේශයක ඇට වූ උගුලකට හසුවූ මෙම හඳුන් දිවි පැටවා සැකකරු විසින් සිය නිවසට රැගෙන විත් ඇති දැඩි කර ඇත්තේ විකිණීම සඳහා බවයි පොලීසිය සැක කරන්නේ.

සැකකරු ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ දඩයක්කරුවෙකු බව සඳහන්. සති තුනක් පමණ වයසැති මෙම හඳුන් දිවි පැටවා අඩම්පන් පොලීසිය විසින් මඩු වනජීවි කාර්යාලය වෙත භාර දී තිබෙනවා.