බණ්ඩාරවෙල ජනතාවට මසකට දෙවරක් පමණක් වතුර

Wednesday, 21 December 2016 - 8:27

%E0%B6%B6%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB
මසකට දෙවරක් පමණක් පානීය ජලය ලැබීම හේතුවෙන් තමන් අපහසුතා රැසකට මුහුණදී ඇති බව බණ්ඩාරවෙල ජනතාව පවසනවා.

ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මගින් ලබාදෙන ජලය සීමා කිරීම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය උද්ගතව ඇති බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

ඒ අනුව බණ්ඩාරවෙල, අබේගොඩ, හාපත්ගමුව, කිනිගම, වටගමුව, බිදුණුවැව, ඉහළ දියබුබුළ, ඇත්තලපිටිය, දිගනතැන්න සහ මාතැටිල්ල යන ගම්මානවල ජනතාව මේ හේතුවෙන් දුෂ්කරතාවට පත්ව තිබෙනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් අප ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ඌව පළාත් නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී රුවන් ලියනගේගෙන් විමසීමක් කළා.

ඔහු කියා සිටියේ බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශයට ජලය ලබාගන්නා ජල මූලාශ්‍රවලින් ලැබෙන ජලය පවතින වියලි කාලගුණ තත්ත්වයත් සමඟ විශාල වශයෙන් අඩුවීම මේ තත්ත්වයට හේතුවී ඇති බවයි.