ඩොල්ෆින් මසුන් දෙදෙනෙක් අම්බලන්ගොඩ මුහුදෙන් හමුවෙයි

Wednesday, 21 December 2016 - 9:11

%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%86%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
අම්බලන්ගොඩ ධීවර වරාය ආසන්නයෙන් පසුගිය 19වනදා ඩොල්ෆින් මසුන් දෙදෙනෙකු හමුවී තිබෙනවා.

එම ඩොල්ෆින් මසුන් දෙදෙනා  අසනීප තත්ත්වයෙන් පසුවූ අතර පසුව එම සතුන්ට වනජීවි පශු වෛද්‍යවරුන් ප්‍රතිකාර කර ඇති බව සදහන්.  

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ ඩොල්ෆින් මසුන් මුහුදට නිදහස් කිරීමට යාමේදී එක් සත්ත්වයෙකු මියගිය බවයි.