කැකිරාව පොල් තෙල් කර්මාන්තශාලාවේ ගින්න මැඩ පවත්වයි

Wednesday, 21 December 2016 - 11:27

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
කැකිරාව,සෙක්කුපිටිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි පොල්තෙල් කර්මාන්තශාලාවක හට ගත් ගින්න මේ වනවිට මැඩපවත්වා තිබෙනවා.

කැකිරාව පොලිසිය සදහන් කළේ ඊයේ පස්වරුවේ හට ගත් මෙම ගින්න ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහ කැකිරාව නගර සභාවේ ගිනි නිවන ඒකකයේ සහය ඇතිව මැඩපැවැත්වීමට හැකිවූ බවයි.

ගින්නෙන් කර්මාන්තශාලාව සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇති අතර,ඉන් සිදුවූ අලාභය මෙතෙක් තක්සේරු කර නැහැ.