ලොවම පුදුම කරමින් සහරාවට හිම වැටුණු හැටි (ඡායාරූප)

Wednesday, 21 December 2016 - 12:11

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
ලොව විශාලතම කාන්තාරය වන  සහරා කාන්තාරයට හිම පතනයක් සිදුවී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

මෙය සිදුව ඇත්තේ වසර 40කට පසුව බව සඳහන්.

උතුරු අප්‍රිකාවේ පිහිටා ඇති සහරා කාන්තාරය වර්ග කිලෝමීටර් මිලියන 09 ක භූමි ප්‍රමාණයක් පුරා පැතිර පවතිනවා.

කරීම් නමැති විදේශීය ඡායාරූප ශිල්පියාගේ කැමරා කාචයේ එම අවස්ථාව සටහන්ව තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්.