සුදු සීනි බදු ඉහළට

Wednesday, 21 December 2016 - 17:57

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
සුදු සීනි සඳහා වන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 6 කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

මෙතෙක් පැවති බදු මුදල වුයේ රුපියල් 7 ක්.

ඒ අනුව එය රුපියල් 13 දක්වා ඉහළ දමා ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය නිවේදනය කලේ.

 මෙම බදු වැඩි වීම හේතුවෙන් සුදු සීනිවල වෙළඳ පොලේ පවතින මිළෙහි වෙනසක් නොවන අතර බදු වැඩිවීම ආනයනයකරුවන් දරාගත යුතු බව ද මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කලා.