ගතවූ මාස 11 තුල ලැබුණු ෆේස් බුක් පැමිණිලි ගණන මෙන්න

Thursday, 22 December 2016 - 8:06

%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83+11+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BD+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%86%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
වසරේ මේ දක්වා ගතවූ මාස 11 ක කාලසීමාව තුළ ෆේස් බුක් සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි 2100 ක් ලැබී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය පවසනවා.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය වෙත අදහස් දක්වමින් එහි ප්‍රධාන තොරතුරු ආරක්ෂක ඉංජිනේරු රොෂාන් චන්ද්‍රගුප්ත සඳහන් කළේ වැඩිම පැමිණිලි සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත්ව ඇත්තේ ව්‍යාජ ෆේස් බුක් ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් බවයි.