පිළිසරණක් නොමැතිව මෙලොව තනිවූ දරුවන් හත් දෙනෙකුගේ මව

Thursday, 22 December 2016 - 9:20

%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%96++%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%80
දරුවන් 7 දෙනෙකු මෙලොවට බිහි කළත් පිළිසරණක් අවැසි මොහොතක මෙලොව තනිවූ අසරණ මවක් පිළිබඳ පුවතක් බණ්ඩාරගම කිදෙල්පිටිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.

දරුවන් හත් දෙනෙකුට ජීවය දුන් ඇය තම වත්කම් සියල්ල වැඩිමහල් දියණිය නමට පවරා ඇයගේ නිවසේ ජීවත්ව ඇති බව සදහන්.

91 වන වියේ පසුවෙන මෙම මව පසුගිය දිනක වැඩිමහල් දියණිය විසින් ඇගේ තවත් දියණියකගේ නිවස අසළ දමා ගොස් තිබු අතර පසුව එම දියණිය විසින් මව බණ්ඩාරගම පොලිසියට රැගෙනවිත් ඇත්තේ මව රැකබලා ගැනීම සදහා තමන්ට වත්කමක් නොමැති බව පවසමින්.