ව්‍යවස්ථාව ගැන ආණ්ඩුවේ බෙදීමක් - දිනේෂ්

Thursday, 22 December 2016 - 12:44

%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B7%8A
නව ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ බෙදීමක් පවතින බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පවසනවා.

එහි නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන කොළඹ අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් සඳහන් කළේ වෙනත් දේශපාලන පක්ෂවල මතය විමසීමට පෙර ආණ්ඩුව යෝජිත ව්‍යවස්ථාව පිළිබද පැහැදිලි මතයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බවයි.