ආදිවාසී නායකයාට අලුත් කෙටේරියක්

Friday, 23 December 2016 - 10:38

%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%93+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ආදිවාසී නායක ඌරුවරිගේ වන්නිල ඇත්තන්ට උපහාර වශයෙන් අත්තනගල්ල රජමහා විහාරාධිපති පූජ්‍ය ආචාර්ය පන්විල ආනන්ද හිමියන් විසින් රිදියෙන් නිමවන ලද කෙටේරියක් ඊයේ ප්‍රදානය කළා.

එහිදී වන්නිල ඇත්තන් විසින් මෙතෙක් පරිහරණය කළ යකඩ කෙටේරියට සමුදී රිදී කෙටේරිය භාරගත් බවයි වර්තාවෙන්නේ.  

මෙය ආදීවාසී පරම්පරාවට කළ ගෞරවයක් බවයි වන්නිල ඇත්තන් වැඩි දුරටත් සදහන් කරේ.