කොළඹ රථවාහන තදබදයට නව පිළියමක්

Friday, 23 December 2016 - 11:52

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ නගරය ආශ්‍රිත තදාසන්න ප්‍රදේශයේ පවතින අධික රථවාහන තදබදයට පිළියමක් ලෙස LRT හෙවත් සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධතියක් ඇති කිරීම සම්බන්ධව සක්‍යතා කටයුතු ලබන ජනවාරියේ ආරම්භ කරන බව රජය පවසනවා.

මෙය කොළඹ ඇතුළත තිබෙන කොටුව - බොරැල්ල හරහා මාලඹේ දක්වා දිවෙන දුම්රිය මාර්ගයක්.