දුම්රිය අනතුරුවලින් 348 දෙනෙකු මේ වසරේ ජීවිතක්ෂයට

Friday, 23 December 2016 - 13:52

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+348+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7
මේ වසර තුළ දුම්රිය අනතුරු වලින් පුද්ගලයින් 348 දෙනෙකු ජිවිතක්ෂයට පත් වී තිබෙනවා.

දුම්රිය ආරක්ෂණ අධිකාරි අනුර ප්‍රේමරත්න හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සදහන් කළේ සියදිවි හානි කර ගැනිමෙන් පුද්ගලයින් 51 දෙනෙකු ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවයි.