ළමයින් රකින ජාතික ප්‍රතිපත්තිය නව වසරේ පළමු කාර්තුවට පෙර

Sunday, 25 December 2016 - 7:35

%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB
ලබන වසරේ පළමු කාර්තුව තුළ ජාතික ළමා ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තිය සැකසීමේ කටයුතු අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය පවසනවා.

කෙටුම්පත් කරන ලද ළමා ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව විද්වත් අදහස් ලබාගැනීම මේ දිනවල සිදුකරන බවයි එම අධිකාරිය සඳහන් කළේ.

ළමා අපයෝජන වැළැක්වීම, අපයෝජනයට ලක්වු දරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සහ ඔවුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර වෙනුවෙන් මෙම ජාතික ළමා ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තිය සකස් කෙරෙනවා.

මේ වනවිටත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, පරිවාස සහ ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වැනි ආයතනවල මෙන්ම විද්වතුන් රැසකගේ අදහස් ඒ වෙනුවෙන් ලබාගෙන ඇති බව සඳහන්.