තෙත් කලාපයේත් රිළා ගහණය ඉහළට

Sunday, 25 December 2016 - 13:55

%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
මෙරට රිළා ගහණය ආසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව පරිසරවේදීන් පෙන්වා දෙනවා.

පරිසරවේදී නීතීඥ ජගත් ගුණවර්ධන සඳහන් කළේ මහනුවර, නුවරඑළිය, කෑගල්ල, රත්නපුර, කළුතර ආදී තෙත් කලාපයේ දිස්ත්‍රික්කවලද රිළා ගහණය මෑත කාලයේ වැඩිවී ඇති බවයි.

රිළා ගහණය වැඩිවීම හේතුවෙන් ඇතැම් ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ වගාවන් එම සතුන් දැඩි ලෙස විනාශ කරන බවද වාර්තාවනවා.

කෙසේ වෙතත් පරිසරවේදී නීතීඥ ජගත් ගුණවර්ධන පෙන්වා දෙන්නේ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්ද රිළා ගහනය ඉහළ යාමට බලපා ඇති බවයි.