වවුනියාවේදී කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුට මුහුණ දීමට සිදුවූ අනපේක්ෂිත දේ

Monday, 26 December 2016 - 9:18

%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%AF%E0%B7%9A
වවුනියාව,අැඅටඹගස්කඩ ප්‍රදේශයේදී දර කැඞීමට ගිය කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුට වළසෙකු පහරදීමෙන් තුවාල ලබා වවුනියාව රෝහලට ඊයේ ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

ඇටඹගස්කඩ කැළෑවේ දර කැඞීමට ගිය කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් මෙලෙස වළසාගේ පහරදීමට ලක්ව ඇති බවයි පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේ.

කාන්තාවන් දෙදෙනා මේ වනවිට ප්‍රතිකාර සඳහා වවුනියාව මහ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා.