ඉන්දියාවේ ජනප්‍රියම සහ ධනවත්ම පුද්ගලයින් ඉපැයූ මුදල් මෙන්න

Tuesday, 27 December 2016 - 7:08

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%96+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
2016 වසරේ ඉන්දියාවේ ජනප්‍රියම පුද්ගලයන් අතුරින් ධනවතුන්ගේ ලැයිස්තුව ෆෝබ්ස් සඟරාව විසින් එළිදක්වා තිබෙනවා.

එහි පළමු ස්ථානය සුපිරි නළු සලමන් ඛාන්ට හිමිව ඇති අතර ඔහු උපයා ඇති මුදල ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 270 ක්.
 
ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 221 ක් ඉපයූ ෂාරුක් ඛාන් දෙවැනි ස්ථානයටත් කෝටි 134 ක් ඉපයූ සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක විරාත් කෝලි එහි තුන්වන ස්ථානයටත් පත්ව තිබෙනවා.

වැඩිම ආදායමක් ඉපයූ ධනවත්ම ජනප්‍රිය කාන්තාව බවට පත්ව ඇත්තේ සුපිරි නිළි දීපිකා පදුකෝන්.