ලේස් පටියක් නිසා ප්‍රාන්ත ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාට වරදී

Tuesday, 27 December 2016 - 9:22

%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%93
උත්සවයක් අතරතුර ඉන්දියාවේ කර්ණාටක ප්‍රාන්ත ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ සපත්තුවක ලේස් පටියක් ඔහුගේ පෞද්ගලික සහායකයා විසින් ගැටගසන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් ඉන්දීය මාධ්‍ය තුළ දැඩි අවධානයට ලක්ව තිබෙනවා.

විපක්ෂ ක්‍රියාකාරීන් චෝදනා කරන්නේ සමාජවාදියෙකු බවට පෙන්වන ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ උඩඟුකම මින් මනාව පැහැදිලිවන බවයි.