ව්‍යවස්ථාව සම්මත වනතුරු වෙන් නොවෙමු - මනෝ

Wednesday, 28 December 2016 - 12:54

%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%94+-+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%9D
නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සකස් කර සම්මත වනතුරු ජාතික ආණ්ඩුව ඉදිරියට යා යුතු බව දමිළ ප්‍රගතිශීලි සන්ධානය පවසනවා.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සකස් කිරීමෙන් පසු ජාතික ආණ්ඩුවේ පක්ෂ තනිව මැතිවරණ සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකි බවයි එහි නායක අමාත්‍ය මනෝගනේෂන් එම සන්ධානය කොළඹදී අද (28)කැඳවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් කියා සිටියේ.

මෙම මාධ්‍ය හමුවට දෙමළ ප්‍රගතිශීලි සන්ධානයේ නියෝජ්‍ය නායක, කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජාසංවර්ධන අමාත්‍ය පලනි දිගම්බරම් ද එක්ව සිටියා.