සාලාව ගැටළුව අද මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට

Thursday, 29 December 2016 - 7:56

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7
සාලාව අවිගබඩාව පිපිරීමෙන් විපතට පත් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට ගොනුකළ පැමිණිල්ල අද දිනයේ විභාගයට ගැනීමට නියමිතයි.

මෙම පිපිරීමෙන් මාස 06 ක පමණ කාලයක් ගතව ඇතත්, සැලකිය යුතු ගැටලු ප්‍රමාණයක් තවදුරටත් ඉතිරිව පවතින බවයි සාලාව අවිගබඩාව පිපිරීමෙන් විපතට පත් ජනතා එකමුතුවේ කැදවුම්කරු චන්දන සූරියආරච්චි කියා සිටියේ.