සුරුක්කු දැල් ඉල්ලා ධීවරයින් මහ වැස්සේ කළ උද්ඝෝෂණය (ඡායාරූප)

Thursday, 29 December 2016 - 11:36

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9D%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
මන්නාරම තාල්පාඩු ප්‍රදේශයේ ධීවරයින් විසින් තහනම් කරන ලද සුරුක්කු දැල් භාවිතය ඉවත් කරගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් ඊයේ (28) උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා.

මන්නාරම් තාල්පාඩු ගම්මානයට පිවිසෙන ප්‍රධාන මාර්ගය ගම්මානයට පිවිසීමට නොහැකි වන අයුරින් මාර්ගය හරස් කරමින් දැඩි වර්ෂාව මධ්‍යයේ ප්‍රදේශයේ ධීවරයින් පිරිසක් විසින් උද්ඝෝෂණයේ නිරත වෙමින් කියා සිටියේ තම ජීවිකා පවත්වා ගැනීමටනම් සුරුක්කු දැල් භාවිතය අවශ්‍ය බවටත් කුඩා ධීවරයින්ට සුරුක්කු දැල් භාවිතයෙන් තොරව ජිවිකාව පවත්වාගෙන යාමට අපහසු හෙයින් සුරුක්කු දැල් තහනම වහාම ඉවත් කරගන්නා ලෙසටත් ඉල්ලමින්.

එම ස්ථානයට පොලිස් නිලධාරීන් ගොස් ධීවරයින් සමග සාකච්ඡා කළද විසඳුමක් නොලද අවස්ථාවේදී දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්නාරම් දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චාල්ස් නිර්මලනාදන් උද්ඝෝෂණ ස්ථානයට ගොස් ධීවර් අමාත්‍යවරයා හා අදාළ බලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කොට විසඳුමක් ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වීමෙන් පසුව උද්ඝෝෂණය අතහැරීමට ධීවරයින් පියවර ගත්තා.ඡායාරූප - වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ