ඩොලර් බිලියනයක විදෙස් ණය සදහා මහබැංකුව ලන්සු කැදවයි

Thursday, 29 December 2016 - 18:38

%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියනයක් දක්වා විදේශ ණයක් ලබාගැනීමට මහ බැංකුව විසින් ලංසු කැඳවා තිබෙනවා.

මහබැංකුවේ විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ඩොලර් මිලියන 300 සිට බිලියනයක් දක්වා පරාසයක විහිදෙන පරිදි මෙම විදේශ ණය ලබාගැනීම සිදුකෙරෙන අතර විදේශ බැංකු හා මූල්‍ය ආයතනවලින් මෙම ලංසු කැඳවීම සිදුකර ඇති බව සඳහන්.

සෑම වර්ෂයක් අවසානයේදීම එළඹෙන වසර සඳහා ඉදිරිපත් කරන අයවැය ලේඛනයට අදාළව අපේක්ෂිත ආදායම සපයාගැනීම සඳහා අදාළ විදේශ ණය ලබාගැනීම වෙනුවෙන් මෙවැනි ලංසු කැඳවීමක් සිදු කරනු ලබනවා.