මීගමුවේදී කාන්තාවක් කෝටි දෙක හමාරකට කළ දේ

Friday, 30 December 2016 - 6:54

%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B7%9A
මීගමුව,අක්කර 05 ප්‍රදේශයේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක සේවක සේවිකාවන් 100 කට ආසන්න පිරිසක් තමන් රුපියල් කෝටි දෙක හමාරකට ආසන්න මූල්‍ය වංචාවකට හසු වී ඇති බව පවසමින් ඊයේ  මීගමුව පොලිස් අධිකාරි කාර්යාලයට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඔවුන් පැවසුවේ තමන් සමඟම කර්මාන්ත ශාලවේ සේවය කළ කාන්තාවක් සීට්ටු දැමීමේ මුවාවෙන් තමන් රවටා මුදල් වංචාකර ප්‍රදේශයෙන් පලාගොස් ඇති බවයි.