හිරු CIA හෙළිදරව්වෙන් පසු විල්පත්තු වන විනාශය ගැන ජනපතිගේ අවධානය - වහාම පරීක්ෂණ කණ්ඩායමකුත් පිටත් කර යවයි

Friday, 30 December 2016 - 12:33

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+CIA+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+-+%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
හිරු ටී.වී. සී.අයි.ඒ මගින් කරන ලද හෙළිදරව්වෙන් අනතුරුව විල්පත්තු රක්ෂිතය ඇතුළු මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ වන විනාශය පිළිබදව සොයා බැලීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ සදහා විශේෂඥයන් කණ්ඩායමක් වහාම එහි යැවීමටයි ජනාධිපතිවරයා පියවර ගෙන ඇත්තේ.

විල්පත්තුව රක්ෂිතය ආශ්‍රිතව සිදුවන වන විනාශය පිළිබදව හිරු ටී.වී සී.අයි.ඒ මගින් අවස්ථා ගණනාවක දී තොරතුරු අනාවරණ කළා.

එහි ආසන්නතම අවස්ථාව වන්නේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන විල්පත්තුව රක්ෂිතයේ විලත්තිකුලම් වන කලාපයේ සිදුවන හෙළි පෙහෙළි කිරීම් සම්බන්ධව හිරු - සී අයි ඒ කළ හෙළිදරව්වයි.

විල්පත්තුවේ සිදුවන වන විනාශය පිළිබඳ හිරු සී අයි ඒ කල හෙළිදරව්ව පහතින්.