සීමා නිර්ණ වාර්තාව විෂය භාර ඇමතිට ලබන 02 වනදා

Saturday, 31 December 2016 - 19:13

%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+02+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F
සීමා නිර්ණ කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව පලාත් සභා සහ පලාත් පාලන අමාත්‍යවරයාට භාර දිම ලබන 2 වැනිදා සිදු කරන බව එහි සභාපති අශෝක පිරිස් පවසනවා.

වාර්තාව භාරදීම සඳහා සීමා නිර්ණ කොමිසමේ නිලධාරින් අද (31) අමාත්‍යාංශය වෙත ගියද අමාත්‍යවරයා විදෙස් ගතව සිටීම සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම් කමල් පද්මසිරි අමාත්‍යාංශය තුල නොසිටිම හේතුවෙන් එය බාර දිමට හැකිව නැහැ.

අනතුරුව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සමඟ දුරකථනයෙන් සාකච්ජා කොට සීමා නිර්ණ වාර්තාව ජනවාරි 2 වනදා පලාත් සභා සහ පලාත් පාලන අමාත්‍යවරයාට භාරදිමට යොදා ගත් බවයි කොමිසමේ සභාපති, අශෝක පිරිස් මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කළේ.

අවම පහසුකම් යටතේ වාර්තාව සකස් කිරිමට සිදු විම නිසා යම් කාලයක් ගතවු බවද සභාපතිවරයා එහිදි කියා සිටියා.