පළමු පාසල් වාරය හෙටින් ඇරඹේ

Sunday, 01 January 2017 - 6:51

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
2017 වසරේ නව පාසල් වාරය හෙටින් ආරම්භ වනවා.

කෙසේ වෙතත් සාමාන්‍ය පෙළ ඇගයීම් මධ්‍යස්ථාන ලෙස යොදා ගන්නා පාසල් 68ක් විවෘත කෙරෙන්නේ ජනවාරි 16 වන දායි.

එසේම පළමු පාසල් වාරය අප්‍රේල් 5 වන දා අවසන්වීමට නියමිතයි.