වසර 2කට පෙර සත්ව ආහාර සඳහා විකුණූ සහල් තොගයක් පිටකොටුවේ විකිණීමට තිබෙනවා - නාමල් කරුණාරත්න

Monday, 02 January 2017 - 6:55

%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+2%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B6%86%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F++-+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1
මීට දෙවසරකට පෙර සත්ව ආහාර සඳහා විකුණූ සහල් තොගයක් කොළඹ - පිටකොටුවේ විකිණීමට ඇති බවට,සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ ජාතික සංවිධායක නාමල් කරුණාරත්න මහතා ඊයේ හෙළිදරව්වක් කළා.

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් පිරිසක් සමග ඊයේ කුරුණෑගලදී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින්.