පොලිසියේ ඉලක්කය පොලිස්පති පහදයි

Monday, 02 January 2017 - 13:49

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92
සියයට 75 දක්වා අපරාධ අඩු කර ගැනීම නව වසරේ ඉලක්කය වී ඇති බව පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර පවසනවා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ නව වසරේ රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට පොලිස් මූලස්ථානයේදී අද එක්වෙමින්.