මහා පාවාදීම් 3ක් ගැන, පිවිතුරු හෙළ උරුමය හෙළිදරව්වක

Monday, 02 January 2017 - 18:55

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+3%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%2C+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%8B%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%9A
වත්මන් රජය විසින් ඉදිරි මාස තුන තුලදී මහා පාවාදීම් තුනක් සිදුකිරීමට නියමිත බවට පිවිතුරු හෙල උරුමය අද හෙළිදරව්වක් කළා.

එම පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල කොළඹ අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී සදහන් කළේ එමගින් ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රධාන රටවල් තුනක කෙළි බිමක් වනු ඇති බවයි.